Kurumsal İnşaat Projesi Yönetimi büyük ölçekli inşaat projelerin kurumsal yönetim metotları ile yönetimi için gerekli...

  • Portföy Yönetimi 
  • İş Planlama Yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Bütçe Yönetimi
  • Harcama Yönetimi 

gibi 5 ana yönetim sistemini entegre bir yapıda içermektedir.