WebİNŞAAT ERP İnşaat Yönetimi Modülü kurumsal proje yönetimi ile kapsamlı iş süreç yönetimi yapan inşaat şirketlerinin kullanımı için geliştirilmiştir.

İnşaat Yönetimi Modülü

  • Portföy Yönetimi,
  • İş Planı Yönetimi,
  • Proje Yönetimi,
  • Bütçe Harcama ve
  • Harcama Yönetimi

olarak 5 alt modülden oluşmaktadır. WebİNŞAAT'ın bu geniş altyapısı ile holding seviyesinde inşaat firmalarından küçük ölçekli Yap-Sat firmalarının teknik proje iş takibine izin vermekte, gerektiğinde kapsamlı projelerin takibi ve yönetimi  yapılabilmektedir.

WebİNŞAAT ERP'nin size sunulan geniş kapsamlı entegre yapısı gerektiğinde size göre uyarlanabilmekte inşaat şirketinize tam uyması sağlanabilmektedir.