İnşaat sektörü kapsadığı geniş ürün ve üretim süreçleri kapsamı ile çok farklı ve geniş üretim çalışmalarını içermektedir. Bu sebeple inşaat sektörü içerisindeki firmaların çalışmaları ve takip süreçleri de iş odaklarına göre farklılık göstermekte, iş takibini yapacakları yazılım da buna göre şekillenmektedir. 

İnşaat firmalarını İş odaklarına göre tanımlarsak ana odaklar şunlardır:

 • Kurumsal İnşaat Projeleri (Portföy Yönetimi İş Planlama, Proje Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Harcama Yönetimi)
 • TOKİ İhaleleri Yüklenicisi veya Taşeronu (İhale Yönetimi, Katılımcı Takip)
 • Yap-Sat (Satın alma, Proje Yönetimi, Satış Yönetimi)
 • İnşaat Malzemeleri Üretimi (Sipariş, Üretim Yönetimi, Stok ve Satış Yönetimi)
 • İnşaat Malzemeleri Sevkiyatı  (Lojistik Sevkiyat Planlama)

 

İnşaat sektörü için özel geliştirilen WebİNSAAT ERP bu beş ana iş odağını destekleyecek şekilde geliştirilmiştir ve içerdiği modüler yapı ile ihtiyaca göre şekillenebilir.

WebİNSAAT ERP,  WebİNŞAAT'ın 90'ın üzerinde tüm modüllerini içeren en kapsamlı paketidir ve bu modüller aşağıdaki ana yönetim sistemleri altında gruplanmıştır:

 • Aramalar Yönetimi
 • Kontak Yönetimi
 • İhale Yönetimi
 • Teklif Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Sevkiyat Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Ürün Yönetim
 • İnşaat Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • İnsan Kaynakları
 • Finansal Yönetim
 • Stok Yönetimi

 Bu sayede WebİNŞAAT inşaat şirketinizin tüm sürelerini içine alacak şekilde şekillendirilir ve işinizin takibini anında, doğru ve etkin bir şekilde yapabilirsiniz.  WebİNŞAAT ERP içinde gelen çeşitli analiz ve takip modülleri işinizin gidişi hakkında anlık bilgi sunarak son durumu görmenizi sağlar.